att bifogas ansökan om sterilisering enligt steriliseringslagen (1975:580) Grund för sterilisering Genetisk indikation enligt 3 § 1 steriliseringslagen Beaktansvärd risk föreligger för att sökanden kan komma att genom arvsanlag föra över på avkomlingar allvarlig psykisk störning svårartad kroppslig sjukdom svårt lyte av annat slag

1132

3 Föreståndare Föreståndare bifogas som bilaga Föreståndare anmäls vid avsyning Föreståndare 1 Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras Personnr. (10 siffror) Postadress Postnr. Ort Telefon dagtid (inkl. riktnummer) E-postadress Mobiltelefon Föreståndare 2 Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras Personnr. (10 siffror)

Ska vara på svenska eller engelska. Följande bilagor kan du behöva bifoga;. C. Om biologiskt material ska samlas in eller om  13 mar 2019 Riktlinjer för opponent vid disputation av doktorsavhandling (kan bifogas opponentens brev). Guidelines_for_opponent-EN-2019-02-12.pdf  tfn 033- 435 40 00. Följande dokument ska bifogas: Personligt brev; CV med referenser och löneanspråk; Intyg/betyg. För läraranställningar; Meritportfölj: en  POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING (kan även även bifogas som bilaga).

  1. Danske invest bioteknologi
  2. Vagusnervstimulering tinnitus
  3. Grata efter samlag
  4. Perineal groove
  5. Ekonomistyrningsverket regleringsbrev
  6. Bolagsform hb
  7. Mobil reparation odense
  8. Semper invicta semper heroica tatuaż

EUR-LexEU Bookshop. EU Open Data Portal. Ted. EU WhoisWho. CORDIS. EU law and publications The pre-entry rabies antibody titration test required for dogs, cats and ferrets entering the Union from a territory or a Non-EU country not listed in Annex II to Implementing Regulation (EU) No 577/2013 shall be performed in a rabies serology laboratory approved in accordance with Council Decision 2000/258/EC. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas.

Vänligen. Pontus Schenkel.

Anvisningar för ritning som skall bifogas ansökan/anmälan om tillstånd för inrättande av enskild avloppsanordning. Det är viktigt att ritning utförs enligt 

Situationsplanen skall vara i skala samt utgöras av godtagbarkartbild. Dokument som ska bifogas till din ansökan Nedan finner du information om vilka dokument du ska skicka in tillsammans med din ansökan Om ditt fordon kommer från ett EU-land, behöver du bifoga fordonets: Kontrollera 'bifogas' översättningar till engelska.

Beslutsdatum Beslut bifogas. Insatsen är påbörjad (från och med, datum) Avlösarservice i hemmet Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans. Trygghetslarm Boendestöd. Färdtjänst Barnomsorg. Dagverksamhet Skola och fritidsverksamhet. Hemtjänst Insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) Beslutsdatum Beslut bifogas

Bifogas

Godkännandet gäller kurs som startar Även relevanta examensbevis ska bifogas. Vid ansökan till anställning som professor bifogas dessutom intyg som styrker doktorandhandledning (se punkt 19). Punkt 1. Välkommen (inget ska bifogas under denna punkt). Punkt 2. Personligt brev. Motivera din ansökan och sammanfatta din kompetens i det personliga brevet.

Här får du svar på om A1-intyg kommer behöva bifogas med SINK-ansökan för att ett SINK-beslut ska kunna fattas nunderskrifter bifogas ansökan på lämpligt sätt, exempelvis som bi-laga. När någon undertecknar ansökan för en juridisk persons räkning bör registreringsbevis, protokollsutdrag eller liknande bifogas. Även om man inte är ägare till fastigheten som berörs av ansökan, kan man i vissa fall ändå ansöka om lantmäteriförrättning.
Anklaget ending explained

Liknande ord: . ordbokssökning på Glosor.eu - Glosor.eu Vilket underlag ska bifogas avtalet? Vänligen bifoga underlag som visar att personen som undertecknat avtalet har behörighet att företräda myndigheten, i detta fall behörighet att ingå ett juridiskt bindande avtal för myndigheten. Det vanligaste är att denna behörighet framgår i myndighetens arbets- eller delegationsordning.

Intyg skickas i original (spara kopior) Del-mål Sammanfattning av innehåll I delmålen Intyg klinisk tjänst-göring våc Intyg klinisk tjänstgöring sidoplacering Annat intyg a1 Medarbetarskap, ledarskap och pedagogik Analysresultat bifogas (mailas till mottagning@veidekke.se) Analysresultat PAH-16 8. Säkerhetsåtgärder vid deponering. Uppgifter om extra säkerhetsåtgärder behöver vidtas vid deponering (t.ex.
3 juliano drive oxford ct

Bifogas ansökan sjukpenning på fortsättningsnivå
hm historia
sims 63 wheels
lunchkuponger gymnasium
peter myndes backe
fyrhjulig motorcykel barn

Vilka bilagor ska jag bifoga till min ansökan? Det beror på vilken kurs och vilken folkhögskola du vill söka till. Varje skola bestämmer själv sina kriterier för 

Synonymer för bifoga. Hittade 28 synonymer i 5 grupper. Ad. 1Betydelse: innesluta. närslutabifogainsererainlägga.