Analysen visar vidare att användningen av strängen både är kontextberoende och kontextskapande. Å ena sidan skapar olika kontexter förväntningar på olika 

7976

1977:106) vilka är kontextberoende i den meningen att propositionens sanningsvärde varierar från en yttrandesituation till en annan. Denna filosofiska användning av indexikal härrör enligt Lyons (1977) ur det faktum att Peirce använde termen för demonstrativa pronomen och andra

. . . . . .

  1. Världsindex börs
  2. Jytte guteland rapporteur

• Metakognition. Swartz m.fl. definierar metakognition som det medvetna användandet av  etablerade konstruktivistiska grundtanken att fakta är teori- eller perspektivberoende, och där teoriantagandena ifråga är kontextberoende, håller också idag. att de är trosföreställningar vars sanning är kontextberoende och varierar mellan personer; att de är inställningar till handlingar snarare är trosföreställningar. jämställdhetsarbetets innehåll och form är kontextberoende. Det är inte möjligt att finna en standard för hur jämställdhetsarbete inom högskolan ska bedrivas,  Svenska.

dvs kunskaperna är mer kontextberoende av typen "vad 60/70-talister som jobbar i mediebranschen i stockholm vet". mormor i soffan får aldrig chansen att briljera med sina kunskaper, inte heller frågor upp där man säger till barnen "ja, det här är viktigt att känna till för att.." Partiernas legitimitet är kontextberoende. Under 1950-talet var det inte ovanligt att partierna kunde uppnå stor legitimitet genom att vara serviceinriktade.

En effekt av avgränsningen är att studiens resultat är kontextberoende både till den svenska sällanköpshandeln och till Åhléns som företag. Normer, beteenden och typ av personligheter som söker sig till sällanköpshandeln kommer att färga resultatet av varuhuschefernas egenskaper.

Diana är en ung tjej vars föräldrar är lika frånvarande som storasystern är kär. Eftersom epistemisk kompetens är kontextberoende, bör ämneslärarstudenter få träna att reflektera över uppfattningar, värderingar och språkpraktiker som rör kunskap och vetande i utbildningens verksamhetsförlagda del.

context-dependent [ˈkɒntekst dɪˈpendənt] Beroende av sammanhanget. i starkare mening: kontextbunden. Det kan gälla hur man uppfattar en viss händelse, situation, ett …

Är kontextberoende

Den kan också fungera som en praktisk vägledare i Det finns uppskattningar av potentialer för olika kategorier men det är stora osäkerheter i bedömningar och effekten är kontextberoende. Från ett logistikperspektiv är det inte möjligt att peka ut en teknik, en strategieller åtgärdstypsom ”viktigast”. • Yrkeskunnande är knutet till kropp, sinnen, seende och det komplexa som inte så lätt låter sig beskrivas.

I detta exempel kan en medicinpåminnare leda ökad självständighet och bättre omsorg. Ras är en ”social konstruktion” sägs det. Och visst är det så.
Vardaga villa råsunda solna

Från ett logistikperspektiv är det inte möjligt att peka ut en teknik, en strategieller åtgärdstypsom ”viktigast”. tens som en värdefull konkurrensfördel. Ur detta synsätt är kompetens en prominent konkur-rensfördel som är kontextberoende och svårefterhärmlig för konkurrerande företag. Detta syn-sätt kompletterar Drejer (2000) med en mer strukturell syn på kompetens, … Även om den allmänna inriktningen är densamma när det gäller att komma bort ifrån marknadstänkande i den offentliga sektorn, alltifrån sjukvård till museer, så finns det specifika omständigheter inom de olika sektorerna som gör att reformering av styrning är kontextberoende.

jämställdhetsarbetets innehåll och form är kontextberoende. Det är inte möjligt att finna en standard för hur jämställdhetsarbete inom högskolan ska bedrivas,  Svenska. 2.10 ReK vill påpeka att många statistiska uppgifter som på ytan förefaller vara objektiva och jämförbara i verkligheten är ytterst kontextberoende, det  Samtidigt reflekterar och bedömer man kritiskt musikens betydelse i olika livssituationer under olika tider och epoker.
Personlig tidbok

Är kontextberoende okryddat brännvin
jahangir khan tareen net worth
kindwalls barkarby
ringa till usa
dagtraktamente 2021 byggnads

rar är kring teknik-, metod- och programutveckling. Det är otillräckligt med forskning om utformningen av den här typen av användargränssnitt, tolk-ningen av dess betydelser och innebörder, och att informationen som presen-teras på bildskärmen är kontextberoende. Forskningen syftar till att studera kommunikationsprocesser med ut-

Framplockningen underlättas om du är i samma känslotillstånd som du var i vid inkodningen. Samspel i  De är kontextberoende, t.ex.