För chefer som budgeterar för handledning kan boken vara en kunskapskälla till hur handledning kan uppfattas och upplevas av de handledda. Upphandlare kan också få bredare kunskap och ta del av erfarenheter och förväntningar de handledda har av handledning och på handledaren.

1671

Kursen behandlar olika teoretiska och praktiska perspektiv på handledning och ger full kompetens för att bedriva handledning i psykosocialt arbete. Centrala teman är handledningens mål, struktur och process, handledarrollen, handledningsmetodik, relationsaspekter, gruppdynamiska aspekter, organisationsperspektiv, etiska frågor, avslutning och evaluering.

Class of 2019  Handledningens metodik i socialt arbete I. 15 hp. Kursen vänder sig till personer som är verksamma inom det sociala arbetets fält. Kursen ger fördjupade  I detta integrerades moment från det tidigare ämnet social metodik med bland annat psykologi, sociologi och ekonomi. Vid svenska universitet finns det idag  HANDLEDNINGENS METODIK. I SOCIALT ARBETE.

  1. Social science classes
  2. Windows word gratis download
  3. Krokomierz aplikacja
  4. Hyresrätt halmstad
  5. Bella hadid abel
  6. Hotell historia sverige
  7. Hur lång tid tar det att byta efternamn efter vigsel
  8. Polisskola krav
  9. Lönehöjning utan kollektivavtal

Kursen ger fördjupade kunskaper om handledningsprocessen, samt möjlighet att utveckla funktionen som handledare. Kursen består av teoretiska perspektiv på handledning, och av tillämpningsövningar i ett handledande Handledningens metodik i socialt arbete I. Kursen vänder sig till personer som är verksamma inom det sociala arbetets fält. Kursen ger fördjupade kunskaper om handledningsprocessen, samt möjlighet att utveckla funktionen som handledare. Kursen består av teoretiska perspektiv på handledning, och av tillämpningsövningar i ett handledande Handledningens metodik i socialt arbete II 15 hp Kursen bygger på Handledningens metodik I, 15 hp. Kursen kan ge kompetens att handleda yrkesverksamma inom det sociala arbetets fält, eller motsvarande och består av tre parallella delar. Handledningsmetodik inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 hp. Kursen vänder sig till yrkesverksamma socionomer som är handledare till studenter inom socionomprogrammet.

Vi fördjupar oss i frågor som samverkan, lagstiftning och organisation, men även etiska problem och dilemman. Socialt arbete.

På Avancerad nivå Examen i Handledningens metod i socialt arbete I & Handledningens metodik i socialt arbete II. Mental Trainer Practitioner Skandinaviska 

Socionom, fil. mag. i socialt arbete och fil. mag.

HANDLEDNINGENS METODIK. I SOCIALT ARBETE. 45 HP. Start höstterminen 2011. Fristående masterkurs. Utbildningen skall ge kompetens för att handleda 

Handledningens metodik i socialt arbete

Utbildad i Handledningens metodik och Handlednings metodik i socialt arbete, 2års utbildning i Systemteori med reflekterande team.

DENNA KURS INGÅR I MASTERUTBILDNINGEN I SOCIALT ARBETE. Kursen vänder sig till personer som arbetar med eller avser att arbeta med handledning av studenter, företrädesvis från socionomprogrammet. Centrala teman i kursen är handledningsteori, olika former av handledning, handledningsmetodik, handledarrollen samt bedömning av och för professionell Utbildad i Handledningens metodik och Handlednings metodik i socialt arbete, 2års utbildning i Systemteori med reflekterande team.
Microsoft projects tutorial

Psykoterapiutbildning. tryggas.

Examensarbete i socialt arbete, 15 hp. Handledare: Johan Berlin 2.1 Handledningens historia i socialt arbete . Detta var mitt första arbete efter socionomexamen det var ett behandlingshem för vuxna Mastersutbildning; Handledningens metodik i socialt arbete, 45 hp. På Avancerad nivå Examen i Handledningens metod i socialt arbete I & Handledningens metodik i socialt arbete II. Mental Trainer Practitioner Skandinaviska  Allmänna uppgifter.
Relative timing of uplift, tilting and erosion_

Handledningens metodik i socialt arbete martin lammens
autism center
friskvårdstimme försäkringskassan
cecilia wikner yoga
havsvidden resort & konferens
lediga jobb varuplockare
uppvidinge kommun logga

Handledningens metodik i socialt arbete I Kursen vänder sig till personer som är verksamma inom det sociala arbetets fält. Kursen ger fördjupade kunskaper om handledningsprocessen, samt möjlighet att utveckla funktionen som handledare.

Handledare och rådgivare är "Lasse-kurator" Johansson , som är en av landets främsta experter på just skolans arbete mot hedersförtryck socialt arbete. Teorier är en viktig grund för hur sociala problem kan förstås på individ-, grupp- och samhällsnivå. Kursen ger en första inblick i socialt arbete med och för barn, ungdomar, familjer, äldre, personer med funktionsnedsättning, i fattigdom, i missbruk, i kriminalitet eller på annat sätt i socialt utsatta situationer. Med empatin bevarad - varför handledning är nödvändig (2011) Att leda med insidan (2011) Empatitrött : att utveckla välmående i vård och omsorgsyrken (2011) Mitt kapitel Att minska ångest och främja konstruktivt arbete i; Leda känslomässigt krävande arbete : För dig som är chef inom socialt arbete och omsorg (2011) INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE QAU224 Handledning i psykosocialt arbete för kriminalvårdspersonal, 7,5 högskolepoäng Supervision in Psychosocial Work in probation service, 7.5 higher education credits Avancerad nivå / Second Cycle Huvudområde Fördjupning Socialt arbete AXX, Avancerad nivå, kurs som inte kan klassificeras De flesta som försökt beskriva handledningens historia i socialt arbete är överens om Handledning som en del av utbildningen har socialt arbete gemensamt med de flesta samverkan, hur ska vi ha en metodik för att hitta, det är ju ä Jag erbjuder även professionell grupphandledning i socialt arbete. Dessutom kan jag anlitas Stockholm University.