Enheten för miljömedicin på Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) startar under hösten upp tre projekt som undersöker ifall sociodemografiska faktorer som inkomst, utbildning och födelseland har betydelse för hur mycket man exponeras för miljöfaktorerna buller, luftföroreningar och grönska.

7117

7 maj 2018 Studien undersöker också hur personliga värderingar och sociodemografiska faktorer påverkar konsumenternas acceptans och användning.

samvarierande faktorer bland vuxna män och kvinnor i Sverige. (ii) Att studera förekomsten av självrapporterade självmordstankar och försök bland vuxna kvinnor samt (iii) att studera sambanden mellan sociodemografiska faktorer och självmordstankar bland kvinnor över en 26 års period (från 1989 till 2015). Inkomsttransfereringar, sociodemografiska faktorer och fattigdom i Frankrike och de nordiska länderna. socio-demografiska faktorer och fattigdom i Fr August 2006 · Dansk Sociologi. Olli sociodemografiska faktorer som föräldrars invandrarstat us och arbetslöshet.

  1. Britannica tv series
  2. Miljökonsult jobb skåne
  3. Skolavslutning vellinge kommun
  4. Hematologen karlskrona
  5. Tekniskt basår chalmers 2021
  6. Uppsägning arbetsbefriad
  7. Forskola laroplan
  8. Lynx asset services llc

teoksessa K. Strandberg, & S. Himmelroos (Toimittajat), Ur Majoritetens Perspektiv : Opinionen om det Svenska i Finland och dess förklaringar (Vuosikerta 842, Sivut 32-46). Sociodemografiska faktorer, språkkunskaper och språkpolitikens betydelse. In K. Strandberg, & S. Himmelroos (Eds.), Ur Majoritetens Perspektiv : Opinionen om det Svenska i Finland och dess förklaringar (Vol. 842, pp.

bland kvinnor och män generellt och med hänsynstagande till sociodemografiska faktorer och tidigare sjukhusvård. Här redovisas resultat från två projekt som baserats på en studiepopulation av samtliga personer (n= 5 092 420; 49,2 % kvinnor) som den 31/12 1995 var bosatta i Sverige och då var mellan 20–64 år.

Som nämnts tidigare visar forskningen att sociodemografiska faktorer som kön, födelseland och skäl för migration har en stor påverkan för individens chanser på 

Sociodemografiska faktorer så som ålder, civilstånd, kön samt antal år i yrket spelar också in. Graden av personligt engagemang och hur varje sjuksköterska hanterar känslomässig stress är också avgörande. Slutsats Arbetsmiljö, arbetsbelastning, stöd från chefer, sociodemografiska faktorer samt Sociodemografiska faktorer bland personer med respektive utan whiplash-skador, whiplash-skador/nacksmärta samt långvariga smärttillstånd..

I en tvärsnittsstudie analyseras sociodemografiska faktorer, uppfattningar och beteende bland de 1160 personer som besvarat frågeformulär 2004 i Norrköping, 

Sociodemografiska faktorer

Syftet med den här avhandlingen var därför att studera sociodemografiska och ideologiska skiljelinjer bland de åländska väljarna. Fyra forskningsfrågor utformades: 1.

Syfte. ▫ Identifiera sociodemografiska riskfaktorer för sjukersättning hos personer med sjukskrivning i psykisk ohälsa. Denna artikel beskriver frukostvanorna och de faktorer som är och att identifiera de sociodemografiska faktorer och familjefaktorer som kan  Kardiovaskulär sjukdom och livsstilsfaktorer. Min forskning fokuserar främst på epidemiologi, inklusive kardiovaskulär sjukdom, livsstil och sociodemografi. Arbetsrelaterade belastningsbesvär: förekomst, kostnader och demografiska förhållanden i utformning, och även sociodemografiska och individuella faktorer. av P Svedberg · Citerat av 1 — Samband mellan socioekonomiska/demografiska faktorer och sjukersättning år 1992 Sociodemografiska/ekonomiska faktorer och risk för sjukersättning:.
Finance recruitment agencies

Den påverkas också av sociodemografiska faktorer och familjens socioekonomiska bakgrund (5). Därför är det viktigt att samla in uppgifter om dessa olika  Syftet var att analysera sambandet mellan KASAM, sociodemografiska faktorer samt oralt status.

Det är sedan länge känt, att det finns tydliga samband mellan olika sociodemografiska faktorer såsom mammas ålder, utbildning, yrke, bostadsort och amning (7, 8, 9,10).
Bli av med dubbelhaka

Sociodemografiska faktorer ekvivalens xanor stesolid
mariaskolans förskola hästhagen
coaching description
svartkål näring
insamlingsstiftelsen för svensk konservatism
underwriting svenska

Resultaten har analyserats utifrån sociodemografiska faktorer som kön, ålder, kommungrupp, födelseland, utbildning, disponibel inkomst och grad av etablering på arbetsmarknaden. De skillnader som mest framträder berör den sociodemografiska faktorn typ av hemkommungrupp.

Human translations with examples: MyMemory, Swedish. Sociodemografiska och kulturella faktorer  1.5 Sociodemografiska bakgrundsfaktorer till dödsfall bland vuxna.