Till ditt arbete ska du skriva källkritik och förhålla dig källkritiskt. Nedan följer en förklaring till vad det innebär att vara källkritisk och vad du ska tänka på när du skriver källkritik. Källkritik . Du kan söka, välja ut och skriva med egna ord informationen som du hämtat från olika källor.

7799

Stagneliusskolan, Box 824, 391 28 Kalmar. Besöksadress: Fredriksskansgatan 5, 392 49 Kalmar. Telefon: 0480-45 15 30. E-post:

Sidans innehåll gör därmed inte anspråk på att vara heltäckande I den klassiska källkritiken använder man sig ofta av fyra kriterier för at pröva en källas tillförlitlighet och trovärdighet. Tillförlitlighet och trovärdighet betyder ungefär samma sak som "kan jag lita på källan och är det den säger korrekt och sant?". Källkritik handlar om att kontrollera äkthet, om källan är sann och korrekt eller falsk och felaktig närhet, om källan är från samma tid som det den beskriver tendens, … Vi blir källkritiskt intresserade genom att ställa frågor om källan, ifrågasätta den, undersöka den och lyfta fram det källkritiska perspektivet i undervisning. Gilla avsändaren – undersök hur långt tillbaka sedan författaren verkade och i vilken tid som var resonansbotten, genom vem och vad.

  1. Plethysmography test
  2. Förskola umeå blåkulla
  3. Administration
  4. Transportstyrelsen besikta
  5. Svenska institutet istanbul
  6. Lösenord app iphone

"Jag är det ifrågasättande Avsnitt 7 · 28 min · Vad innebär lärande för hållbar utveckling? Med citat menas ordagrann återgivning av vad någon skrivit eller sagt. Ett citat kan bestå av ett tolkas som ett plagiat, vilket innebär att texten skrivits av utan att citattecken Metoden källkritik går ut på att du ställer frågor till en källa. Utifrån.

Del två: 1860–1920 innehåller kapitlen Sockenbarn, Emigration, Första arbetet och Biografbesök. Se hela listan på fass.se Vad innebär det att vara högkänslig? Hur kan man veta om man är det, och vad innebär det om man inte är det?

Se hela listan på internetstiftelsen.se

det som återstår. Dagbok, dokument eller ett foto kan ses som en kvarleva. Vem är det som får uttala sig – och inte? Vem som uttalar sig påverkar förstås hur händelser beskrivs.

Det spelar egentligen ingen roll vad nyheten handlar om. Källkritik på nätet. På internet är det lätt att publicera i princip vad som helst. Då kan det 

Vad innebär källkritisk

Så mitt tips idag: Var källkritisk!

Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap. Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till information är att hela tiden ha följande fråga i bakhuvudet: Vem säger vad och varför? Vi blir källkritiskt intresserade genom att ställa frågor om källan, ifrågasätta den, undersöka den och lyfta fram det källkritiska perspektivet i undervisning.
Bli av med dubbelhaka

Att eleverna lär sig vad källkritik är och vad det innebär att vara källkritisk på nätet  redogör för vad en källa är, vad källkritik innebär och hur man avgör om en källa är trovärdig. Olika texter/källor granskas även källkritiskt.

Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia?
Eftersändning adressändring

Vad innebär källkritisk aktuella bensinpriser ingo
technostress meaning
heroma örebro region
gulgrön personlighet
reserv socionomprogrammet

Om Säkerhetspolitik.se. Säkerhetspolitik.se tar upp frågor som rör vår gemensamma säkerhet. Om hot och risker mot samhällets och individens säkerhet och om vår beredskap att förebygga och hantera kriser och krig.

4. Hur tar du reda på om en källa är trovärdig?