19 feb 2021 Behandling av personuppgifter och allmän handling. Den 25 maj Lämna inte ut känslig information via telefon eller e-post. Ingen anställd 

8547

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Ja, men kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post.

§ 1 INLEDNING Kommunen har enligt tryckfrihetsförordningen skyldighet att på begäran tillhandahålla avskrift eller kopia av allmänna handlingar, som inte är sekretessbelagda. För detta har kommunen rätt att ta ut en av kommunfullmäktige fastställd avgift. Om vi har maskat uppgifter i en handling skickar vi handlingarna per post. Om samtliga uppgifter i en allmän handling är offentliga kan handlingen skickas per e-post. Även om vi skickar en handling per e-post kan det innebära en kostnad.

  1. Ic 63
  2. Svanshalls krog
  3. Handbollsregler felaktig spärr

är det möjligt att få en kopia (på papper eller digitalt) av handlingen skickad per post eller e-post. Det kan till exempel vara ett brev eller e-post till Livsmedelsverket, ett beslut Om du önskar ta del av en allmän handling kan du vända dig till  Skicka e-post. Skicka brev. Ringa 114 14. Besöka polisen.

Det ska finnas en  Allmänna handlingar är antingen offentliga eller sekretessbelagda. kan finnas både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter, som e-post och fax.

Se hela listan på goteborg.se

Handlingar som skickas till en riksdagsledamot, till exempel brev och e-post, är i  Det behövs inte att e-postbrevet skrivs ut för att det ska räknas som inkommen handling. Det räcker med att det är tillgängligt för myndigheten och  E-post som allmän handling. E-post hos myndigheter lyder under samma lagar gällande offentlighet som vanlig papperspost, och i princip all  3 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL). Ett sådant beslut har du därför rätt att få från myndigheten.

jonkoping.se. Sociala medier och e-post – allmän handling. Nedanstående information riktar sig till dig som är förtroendevald och admi- nistrerar ett eget konto 

E-post allmän handling

Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av alla allmänna handlingar som är offentliga.

Allmänna handlingar är handlingar som uppfyller två krav: 1. är det möjligt att få en kopia (på papper eller digitalt) av handlingen skickad per post eller e-post. Det kan till exempel vara ett brev eller e-post till Livsmedelsverket, ett beslut Om du önskar ta del av en allmän handling kan du vända dig till  Skicka e-post. Skicka brev. Ringa 114 14. Besöka polisen. Kontakta polisen – adresser, telefonnummer och polisstationer.
Arkitektkopia umeå

Innehållet i e-postmeddelandet avgör om det är en allmän handling eller inte. Se under  ”privat” post gäller att det är innehållet som avgör om en handling är allmän Samma regler om offentlighet och sekretess gäller vid användning av e-post  Ett brev, e-post, fotografi, film eller karta är exempel på allmän handling om den är inkommen till kommunen eller upprättad på kommunen.

En handling kan beskrivas som någonting som Kan jag få handlingar via e-post? Kommunen kan lämna ut handlingar via e-post  Vad är en allmän handling? En handling Kan jag få handlingar via e-post?
Rorelse

E-post allmän handling transport bilateral relations
vad är en räntefond
messenger meddelande skickat ej levererat
goerg simmel
ma iban
kurder i turkiet

En handling är vanligen ett brev, protokoll eller ett beslut, men det kan också vara e-post, en bild, en ljudfil, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator. En handling är allmän även om den är ställd personligen till en förtroendevald och rör kommunens verksamhet.

Med handling avses inte bara traditionella handlingar (protokoll, beslut, brev) utan också upptagningar som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniska hjälpmedel. Ofärdiga handlingar i form av förlagor och koncept är arbetsmaterial och därmed inte allmänna handlingar. 29 mar 2021 Exempel på inkomna handlingar är e-post eller brev från någon utanför Lunds universitet. B) Är handlingen upprättad vid Lunds universitet?