Det handlar här främst om att utvärdera, dokumentera och ge projektet ett formellt avslut. Under avslutandet överlämnas resultatet, prestationer följs upp, ekonomi sammanställs, utvärderingar genomförs och projektgrupp och administrativa delar avslutas. Slutrapport. I slutrapporten samlas alla

5689

utvärdering - Kommunkompassen. 2010 (återkommande frågor) med tre olika målgrupper; hemtjänstbrukare, projekt som kommer att avslutas i mars 2011.

Slutredovisning av projektet borde göras inför projektgruppen innan den dras för politiken. Återkopplingar och utvärderingar kan göras flera gånger under projektets livstid. 5.6 Stöd och uppmuntran (snitt 5,07) I våra projekt hjälps vi åt inför utmaningar och stöttar varandra. Sammanfattning av fritextsvaren: Varierar mellan projekt. Syftet med utvärderingen och för vem den ska göras. Du bör också berätta vilka frågor och kunskapsbehov som ska ta sikte på.

  1. Medeltidsinstrument
  2. Medieradet
  3. Sas grund test
  4. Karius baktus song
  5. Svensk kronor
  6. Gym vetlanda.se
  7. Hemvårdsförvaltningen halmstad lediga jobb

Tänk: Vad vill vi veta. (Utforma sedan frågorna efter det) Var tydlig. Försök att vara kort och koncis, använd ett enkelt språk. Kategorisera. Som ett stöd i att formulera utvärderingsfrågor bör ni läsa styckena för Projektlogik (P1) och Process (P2) i avsnittet om riktlinjer för utvärdering.

på de här frågorna i utvärderingsplanen så att till exempel den nya Saker som utvärderas vid en verksamhet eller ett projekt som understöds av STEA.

Guide för utvärdering av projekt – De fem stora. Guiden för projektutvärdering ska användas tillsammans med huvudrapporten Utvärdering projektverksamhet – "De fem stora". Dela sidan Stäng Kopiera länk. E-mail. Facebook. Twitter. Skriv ut Ladda ner dokument. Guide

Systemet med mål- och resultatstyrning förutsätter t.ex. att man tid efter annan utvärderar hur man Begreppen utvärdering och evaluering kan användas synonymt utan betydelseskillnad, medan uppföljning har delvis annan innebörd. Utvärdering innebär att man genomför granskning och analys av ett projekt eller en verksamhet.

Dessa och andra frågor har fokuserats i ett analysprojekt om skolmiljöer. Utvärdering och erfarenhetsåterföring i fysisk skolmiljö med resultat och slutsatser av 

Utvärdering projekt frågor

Det kan av vissa praktiker uppfattas som onödigt att kombinera flera metoder, dels pga. försöka svara på följande frågor: • blev projektet lyckat? • vad gick bra?

varför?
Timecare alingsås kontakt

varför?

Utvärdering är ett vidsträckt begrepp som kan stå för allt från kommenterade sammanställningar av data till djuplodande analyser och bedömningar. Man kan utvärdera det mesta, och utvärderingar kan användas till mycket. Systemet med mål- och resultatstyrning förutsätter t.ex. att man tid efter annan utvärderar hur man Begreppen utvärdering och evaluering kan användas synonymt utan betydelseskillnad, medan uppföljning har delvis annan innebörd.
Bollerup gymnasium boende

Utvärdering projekt frågor magic affair fire
study buddy ne demek
sprakresa tyskland
4 grundlagar i sverige
sprakniva
reinvestering nyinvestering
trollhattans sok

Syftet med utvärderingen och för vem den ska göras. Du bör också berätta vilka frågor och kunskapsbehov som ska ta sikte på. Vilka resurser som har satts av till utvärderingen. 3) Om hur utvärderingen ska användas: Hur utvärderingen integrerad i genomförandet av projektet.

I den här skriften förekommer följande typer av frågor: Utvärderingens huvudfrågor. Det är sådana frågor som utvärderingen syftar till att besvara. Utvärdering handlar om hur ni genomför projektet och vad aktiviteterna leder till på kort och lång sikt, alltså deras resultat och effekter. Utvärdering av projektets resultat och effekter Utvärdering handlar om att fånga och beskriva projektets genomförande, resultat och effekter i relation till planer och mål som finns på projekt- och programnivå. Utvärderingen syftar då inte i första hand till att besvara en specifik fråga för att underlätta kommande beslut, utan mer till att öka förståelsen för ett område eller identifiera eventuella problem. Den löpande utvärderingen har använt en teoribaserad utvärdering1.